Keyfiyyət Siyasəti Bəyanatı

“Babil Constructon” MMC – iş yerində aşağıdakı prinsiplərə riayət edərək ümumi tikinti və layihə idarəetməsi, Keyfiyyət və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə fəaliyyət göstərir.

Xidmətlərin əhatə dairəsi: “Babil Constructon MMC” – Azərbaycanda geniş spektrdə özəl və dövlət sektoru layihələri üçün yüksək keyfiyyətli mühəndislik, tikinti və satınalma xidmətləri göstərir.

Öhdəliyimiz: Şirkətimiz yüksək performans standartlarına nail olmaq üçün qüvvədə olan qanunlara, standartlara, kodlara, ehtiyaclara, gözləntilərə və əlaqədar tələblərə əməl etməyə borcludur. Proseslərimiz beynəlxalq ISO 9001: 2015 standartının tələblərinə cavab verən sənədləşdirilmiş keyfiyyət idarəetmə sistemi şəklində qurulmuşdur.

Şirkət öz fəaliyyətində aşağıda göstərilən prinsip və metodları tətbiq etməyi öhdəsinə götürür:

 • Müştəri fokusu: müştərilərimizdən asılıyıq və onların tələblərinə cavab verən yüksək keyfiyyətli xidmətlər təqdim etməyə çalışırıq. Məqsədimiz müştərilərimizin ümidlərini qarşılamaq və üstələməkdir.
 • Dəvamlı Təkmilləşdirmə:

  ən yaxşı təcrübələrin tətbiqi və görünən liderlik, bağlılıq və işçilərin iştirakı ilə keyfiyyət idarəetmə sisteminin davamlı inkişafına töhfə verəcəyik.

 • Məqsədlər və hədəflər:

  Keyfiyyətlə əlaqəli məsələlər üçün hədəfləri müəyyənləşdirəcəyik və hər bir fəaliyyət ili üçün rəhbərlik tərəfindən nəzərdən keçirilən hədəflərə çatacağıq. İşçilərin təlimi qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatmaq üçün strategiyamızın ayrılmaz hissəsi olacaqdır.

 • Resurslar:

  intellektual, maliyyə, məlumat, aktivlər və digərləri kimi bütün lazımi mənbələr şirkətin rəhbərliyi tərəfindən planlaşdırılan məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün təmin ediləcəkdir.

 • Maraqlı tərəflər:

  Biz və müştərilərimiz, təchizatçılarımız, tərəfdaşlarımız və digər maraqlı tərəflər bir-birimizdən asılıdır. Keyfiyyəti artırmaq üçün qarşılıqlı faydalı əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışacağıq ki, bu da daha çox etibarlılığa, genişlənmiş xidmətlərə və səmərəliliyin artmasına səbəb olacaqdır.

 • Xarici və daxili məsələlər:

  Təşkilatın məqsədinə və strateji istiqamətinə təsir göstərə biləcək məsələlər, məsələn, qaydalardakı dəyişikliklər, artan rəqabət, yeni bazar tələbləri, yeni maraqlı tərəflərin gözləntiləri, işçilərin mənəviyyatı və digər məsələlər hər zaman nəzərdən keçiriləcəkdir.

 • Risk menecmenti: şirkətimiz, şirkətin fəaliyyəti ilə əlaqəli risklərin, təhdidlərin və zəifliklərin müəyyənləşdirilməsini və qiymətləndirilməsini təmin etmək üçün risk əsaslı idarəetmə təmin edəcəkdir; və yüksək keyfiyyətli standartlarla təhlükəsiz və problemsiz işləməyini təmin etmək üçün tətbiq olunan bütün nəzarət tədbirlərini görəcəkdir.
 • Məsuliyyətlər:

  Əməkdaşlarımızdan müqavilə tələblərinə, müştərilərin və digər maraqlı tərəflərin gözləntilərinə uyğun gəlməsi üçün mümkün qədər əllərindən gələn hər şeyi etmələri gözlənilir. Bundan əlavə, işçilərdən xidmətlərimizin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə biləcək məsələləri rəhbərliyə bildirmələri tələb olunur. İcraçı direktor işlərin keyfiyyətinə cavabdehdir.

 • Komunikasiya: Əməkdaşlar hər zaman Keyfiyyət Siyasəti prinsipləri barədə hər zaman məlumatlandırılacaq. Siyasət bəyannaməsi https://www.babil.az saytımızda mövcuddur.
 

SƏTƏM

“Babil Construction” – iş yerində aşağıdakı prinsiplərə riayət etməklə ümumi tikinti və layihə idarəetməsi, keyfiyyət və təhlükəsizlik siyasəti üzrə fəaliyyət göstərir.

Xidmətlərin əhatə dairəsi: “Babil Construction” – Azərbaycanda özəl və dövlət sektorunun geniş çeşidli layihələrində müstəsna keyfiyyət mərkəzli mühəndislik, inşaat və satınalma xidmətləri təqdim edir.

Öhdəliyimiz:

Şirkətimiz, sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin yüksək səviyyədə qorunmasına nail olmaq üçün tətbiq olunan bütün qanunlara, standartlara, məcəllələrə, müştərinin ehtiyaclarına, gözləntilərinə və müvafiq tələblərə riayət etməyə sadiqdir. Proseslərimiz ISO 9001: 2015 Beynəlxalq Standartının tələblərinə cavab verən sənədləşdirilmiş keyfiyyət idarəetmə sistemi şəklində qurulmuşdur.

Fəaliyyətlərimizdə aşağıda təsvir olunan prinsip və metodlara tətbiq etməyi öhdəliyimizə götürürük:

• Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması:

şirkət, birbaşa və ya dolayı yolla işləyən bütün işçilərin, eləcə də ictimaiyyətin nümayəndələrinin qəzalarını, hadisələrini və yaralanmalarını mümkün qədər qarşısını almaq niyyətindədir. Rəhbərlik və nəzarət heyəti ətraf mühitin qorunması, təhlükəsizliyi, sağlamlığı və bütün işçilərinin rifahı ilə əlaqədar məsuliyyətlərini bilirlər. Təşkilat çirklənmənin və ətraf mühitə təsirlərin qarşısını almağa çalışır.

• Risklərin İdarə Edilməsi: Şirkətimiz, təşkilatımızın fəaliyyətinə birbaşa və ya dolayı yolla təsir göstərə biləcək sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitlə əlaqəli bütün risklərin qiymətləndirilməsini, mövcud təhlükələrin müəyyənləşdirilməsini və effektiv nəzarət tədbirlərinin tətbiq olunmasını təmin etmək üçün riskə əsaslanan idarəetmə təmin edir.

• Davamlı inkişaf: Ən yaxşı təcrübələrin tətbiqi və görünən liderlik, öhdəlik, məsləhətləşmə və işçilərin iştirakı ilə əməliyyat proseslərinin davamlı inkişafını təşviq edir.

• Məqsədlər və hədəflər:

SƏTƏM ilə əlaqəli məsələlərin hədəflərini müəyyənləşdirəcəyik və hər bir əməliyyat ili üçün onlara rəhbərlik tərəfindən hər il nəzərdən keçiriləcək hədəfləri təyin edəcəyik. İşçilərin təlimi hədəflərə çatmaq üçün strategiyanın ayrılmaz hissəsi olacaqdır.

• Resurslar: intellektual, maliyyə, məlumat, aktivlər və digərləri kimi bütün lazımi mənbələr şirkət rəhbərliyi tərəfindən planlanmış hədəflərə və hədəflərə çatmaq üçün təmin ediləcəkdir.

• Maraqlanan tərəflər: Şirkət işçiləri və müştərilərimizin, təchizatçılarımızın, tərəfdaşlarımızın və digər maraqlı tərəflərin təhlükəsizliyi bizim üçün vacibdir. İşçilərin və digər əlaqəli şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tətbiq olunan bütün tədbirləri görəcəyik.

• Xarici və daxili məsələlər: Əməliyyatlardakı dəyişikliklər, iş şəraiti, müştəri tələbləri, maraqlı tərəflərin yeni gözləntiləri, işçilərin mənəviyyatı və başqaları kimi insanların və ətraf mühitin təhlükəsizliyinə təsir göstərə biləcək məsələlər hər zaman nəzərdən keçiriləcəkdir.

• Məsuliyyətlər: Hər bir işçinin vəzifəsi SƏTƏM siyasətinin tələblərinə əməl etmək və iş yerinin mümkün qədər təhlükəsiz qalmasını təmin etmək üçün rəhbərliklə əməkdaşlıq etməkdir. İşçilər, fəaliyyətimizin təhlükəsizliyinə təsir göstərə biləcək bütün narahatlıqları rəhbərliyə bildirəcəklər. Bu siyasətə və ya digər təhlükəsizlik tələblərinə əməl etməyən hər bir işçi intizam məsuliyyətinə cəlb olunur.

• İcraçı direktor şirkət daxilində təhlükəsizlik üçün ümumi məsuliyyət daşıyır. Bu siyasətin effektivliyini izləyir və nəzarətdə saxlayır.

• Ünsiyyət: SƏTƏM Siyasəti prinsipləri hər zaman diqqətə çatdırılacaq və işçilər üçün açıq olacaqdır. Müştərilərimizi və öhdəliyimizdə marağı olan hər kəs üçün Siyasət Bəyannaməsi saytımızda yerləşdirilmişdir https://www.babil.az.